Documenten en informatie

Archief van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights
 

Nederlandse documenten

International documents

www.mindrights.nl

www.mindrights.org

   
   
2016 2016
   
   
29 maart 2016 29 March 2016
Artikel: Waarom gedwongen GGZ behandeling verboden moet worden Article: Why forced psychiatric treatments must be prohibited
Deze publicatie is onderdeel van de wereldwijde campagne: ‘Absolute Prohibition Campaign’, zie https://absoluteprohibition.wordpress.com , en is beschikbaar in Nederlands, Engels en Italiaans. This publication is part of the worl wide campaign: 'Absolute Prohibition Campaign', see https://absoluteprohibition.wordpress.com  , and is available in Dutch, English and Italian.
Lees hier het artikel: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2016/03/29/waarom-gedwongen-ggz-behandeling-verboden-moet-worden/   Click here to read the article in English:
https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2016/03/29/why-forced-psychiatric-treatment-must-be-prohibited/
   
Inclusief mijn persoonlijke verklaring in het Nederlands: “16 jaar oud, depressief en gemarteld in de psychiatrie – Een verklaring van een slachtoffer van mishandeling en marteling door gedwongen psychiatrie_(maart 2016) Including my Personal testimony: "16 years old, depressed and tortured in psychiatry" (dating from 10 December 2014)
 
   
  Click here to read the article in Italian (translated by Erveda Sansi): http://www.ilcappellaiomatto.org/2016/05/perche-il-trattamento-sanitario.html
   
   
  2 March 2016
  ENUSP submission for the Day of General Discussion (DGD) on the right of persons with disabilities to live independently and be included in the community - CRPD article 19
  Co-author of the submission of the European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP, www.enusp.org ) for the Day of General Discussion (DGD) on the right of persons with disabilities to live independently and be included in the community, to be held on 19 April 2016 in Geneva.
  Click to read ENUSP Submission on CRPD article 19, the right to live independently and be included in the community (DOC)
   
  Also read the submission of the World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP, www.wnusp.net ), 29 februari 2016, at the CRPD Committee's dedicated website
   
   
   
2015 2015
   
   
  15 November 2015
 

ENUSP-response to the Draft Additional Protocol to the Oviedo Convention on involuntary placement and involuntary treatment

  co-author of ENUSP-response to Draft Addirional Protocol to the Oviedo Convention on involuntary placement and involuntary treatment, sent to Council of Europe Committee on Bioethics on 15 November 2015.
  Click to read ENUSP-response to the Draft Additional Protocol to the Oviedo Convention on involuntary placement and involuntary treatment (PDF) (DOC)
   
   
19 oktober 2015  

Reactie van Stichting Mind Rights op wetsvoorstel Verplichte GGZ : Is Nederland nog een rechtsstaat?

 
Lees hier de Reactie van Stichting Mind Rights op wetsvoorstel Verplichte GGZ : Is Nederland nog een rechtsstaat?  
   
   
September 2015 September 2015

Experience based development of the Eindhoven Model, an alternative to forced psychiatric interventions

Experience based development of the Eindhoven Model, an alternative to forced psychiatric interventions

(Engelstalig) artikel door Jolijn Santegoeds over de ontwikkeling van het Eindhovens Model voor supported decision-making met Eigen Kracht-conferenties om dwang te voorkomen. Article by Jolijn Santegoeds on the development of the Eindhoven Model for supported decision making with Family Group Conferencing to prevent forced psychiatric interventions.
Lees hier het volledige artikel: Read the full article here:
Experience based development of the Eindhoven Model, an alternative to forced psychiatric interventions (PDF) Experience based development of the Eindhoven Model, an alternative to forced psychiatric interventions (PDF)
   
   
  14 July 2015
  ENUSP shadow report 2015 - submission on CRPD implementation in the European Union
  co-author of the ENUSP shadow report for CRPD review of the European Union
  Click here to read: ENUSP shadow report 2015 – submission on CRPD implementation in the European Union. (DOC)
   
   
13 juni 2015  

Artikel: Pijnlijk: Nederland mist ontwikkeling mensenrechten in GGZ

 
kritische blog over het uitblijven van (beleids)ontwikkelingen in Nederland op het vlak van mensenrechten in de GGZ  
Lees hier: Pijnlijk: Nederland mist ontwikkeling mensenrechten in GGZ  
   
   
  4 March 2015
  ENUSP Proposals for the List of Issues on the EU for CRPD review
  co-author of the ENUSP submission for the list of issues for CRPD review of the European Union
  Click here to read: ENUSP Proposals for the List of Issues on the EU for CRPD review (DOC)
   
   
   
2014 2014
   
   
10 december 2014 10 December 2014
Persoonlijke verklaring: "16 years old, depressed and tortured in psychiatry" Personal testimony: "16 years old, depressed and tortured in psychiatry"
Publicatie over persoonlijke afschuwelijke ervaringen met mensenrechtenschendingen door dwang in de psychiatrie Publication about personal horrible experiences of human right violations by coercion in psychiatry
Lees hier de Persoonlijke verklaring: "16 years old, depressed and tortured in psychiatry" (PDF) Click here to read the Personal testimony: "16 years old, depressed and tortured in psychiatry" (PDF)
   
   
29 oktober 2014  

Artikel: Nederlandse ratificatie-wet op gespannen voet met VN-verdrag – artikel 14

 
Lees hier de Reactie op ratificatiewetsvoorstel VN Verdrag voor de rechten van personen met beperkingen  
   
   
8 juli 2014  

Reactie van Stichting Mind Rights op Tweede Nota van Wijziging WVGGZ

 

Lees hier de Reactie van Stichting Mind Rights op Tweede Nota van Wijziging WVGGZ

 
   
   
22 mei 2014  
Artikel: Je hoeft niet 100% gezond te zijn om mensenrechten te hebben  
Pamflet tegen wetsvoorstel Verplichte GGZ  
Lees hier het pamflet Je hoeft niet 100% gezond te zijn om mensenrechten te hebben  
   
   
   
2013 2013
   
28 oktober 2013  
Artikel: "Herstel de depressie in het clientenrecht"  
publicatie in Journaal GGZ en Recht (nr. 85, JGGZR 6-7, Oktober 2013).  
Klik hier voor het artikel : Herstel de depressie in het clientenrecht (PDF)  
(aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)  
   
   
  22 August 2013
  Article "My Freedom to Walk Away from Coercive Psychiatry"
  published on page 14-17 of the edition on Homelessness and Mental Health (summer 2013) of the European magazine Homeless in Europe of FEANTSA To read the article, download/open the full magazine (PDF) via the website of FEANTSA: 
 
 
  http://www.feantsa.org/spip.php?article1813&lang=en
   
1 juli 2013  
7 prioriteiten voor de mensenrechten in Nederland  
Opgesteld vanuit het perspectief van Stichting Mind Rights op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties (BZK) inzake consultatie voor de Staat van de Grondrechten / Nationaal Actieplan Mensenrechten  
 
 

Klik hier voor de Inhoudelijke inbreng Staat van de Grondrechten_Mind Rights (Docx)

 
   
   
   
april-mei 2013 April-May 2013
Klacht bij CAT Committee / Verenigde Naties
over dwang in de GGZ in Nederland
Complaint at CAT Committee / United Nations
on coercion in mental health care in the Netherlands
Schaduw-Rapport : Torture and ill-treatment
in mental health care in the Netherlands
Shadow-Report : Torture and ill-treatment
in mental health care in the Netherlands
Klik hier voor het schaduw-rapport van Stichting Mind Rights (PDF, Engels)- Torture and ill-treatment in mental health care in the Netherlands  Click here for the shadow-report of Stichting Mind Rights (PDF) -
Torture and ill-treatment in mental health care in the Netherlands 

also see: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/StichtingMindRights_Netherlands_CAT50.pdf
 

(aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)

 
   
   
31 mei 2013  - Door CAT Committee van de Verenigde Naties: 31 mei 2013  - From CAT Committee of the United Nations:
CAT Concluding Observations over Nederland CAT Concluding Observations on the Netherlands
Het CAT-committee van de Verenigde Naties heeft in de Concluding Observations  officieel haar zorgen  geuit over de mensenrechtensituatie in de Nederlandse GGZ. Helaas is het wat zwak aangezet, maar desalniettemin is dwangtoepassing in de GGZ een punt van aandacht inzake mensenrechten Zie ook: In the Concluding Observations the CAT-committee of the United Nations has expressed their concerns on the human rights situation in mental health care in the Netherlands. Unfortunately the expressions are rather soft, but nevertheless coercive practices in mental health care are a point of attention regarding human rights.
See: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=790&Lang=en
   
   
   
  February/March 2013
  Amicus Brief for Stankov v. Bulgaria
  Third Party Intervention at the European Court of Human Rights
  submitted jointly by ENUSP, WNUSP, EDF and IDA
  Click here for the Amicus Brief  Stankov v Bulgaria ECHR
   
   
  February/ March 2013 - From United Nations Special Rapporteur on Torture:
  UN report on Torture in Health Care :
  UN bans coercive treatments!
  Release and presentation of thematic paper on torture in health care
  Report presented by the UN-Special Rapporteur on Torture and
  Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
  Mr. Prof. Juan E. Mendez (report A/HRC/22/53,  February 2013)
  (aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)
  Full report Torture in Health Care - by UN SRT JMendez
   
  (voor meer info zie Acties)
   
   
2012 2012
   
30 december 2012   
Artikel in Journaal GGZ en Recht:  
Nederland als laatste van medisch model  
naar mensenrechten-model?  
Artikel als gast-auteur in decembernummer (7-8) JGGZR 2012/112.  
Klik hier voor het artikel : Nederland als laatste van medisch model naar mensenrechten-model? (PDF)  
(aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)  
   
   
  November 2011
  Submission on Torture in Health Care- jointly
  submitted by ENUSP, WNUSP, MDAC, IDA
  Detailed information on the legal implications of the UN CRPD
  for the upcoming thematic paper on torture in the context of health care
  sent by ENUSP, WNUSP, MDAC and IDA, to the UN-Special
  Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
  Treatment or Punishment, Mr. Prof. Juan E. Mendez
  Torture in Health Care - Submission Full
  Torture in Health Care - Submission Short
  (zie Acties)
   
   
  June 2012
  Paper:  Human Rights Monitoring in mental health institutions and
  social care facilities, version 2.0 - "Includes new music with CRPD
  compliant chords and lyrics"
  This ia a feedback-document to SPT working paper: Mental Health and
  Detention. This is an internal document - only for the SPT expert session 
  on monitoring human rights in places of mental health and detention.
  This paper is not available for public.
   
   
29 april 2012 (Manifest 6)   
Alternatief wetsvoorstel  voor zorg zonder
dwang - ter vervanging van het
wetsvoorstel
Verplichte GGZ.
 
(aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)  
Alternatief voorstel inzake Regels voor het verlenen van zorg in- en    
ter preventie van crisissituaties op het vlak van de geestelijke  
volksgezondheid.  
Het Eindhovens Model voor supported decision  making:  
Goede zorg maakt dwang overbodig, en  
Eigen Kracht-conferenties kunnen de procedures uit de de wet  
BOPZ en het wetsvoorstel Verplichte GGZ vervangen.  
Download hier het Alternatief voorstel_Regels voor het verlenen van zorg in crisissituaties.pdf  
   
   
2011 2011
   
  November 2011
  Poster and Abstract presentation : Finding alternatives for coercion 
  by using the Eindhoven Model : Family Group Conferencing in mental
  health care presented at the World Mental Health Congress of the World
  Federation for Mental Health (WFMH), held at the International
  Conference Centre in Cape Town, South Africa
  Download Abstract:
Finding alternatives for coercion by using the Eindhoven Model
   
  Download Poster:
Finding alternatives for coercion by using the Eindhoven Model
   
   
2010 2010
   
30 oktober 2010  
Het Eindhovens Model voor Supported Decision Making :
Eigen Kracht-conferenties in crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid,
een variant op de procedure van het wetsvoorstel Verplichte Zorg
- Herziene versie (v2) Oktober 2010 i.s.m. de Eigen-Kracht-Centrale
(www.eigen-kracht.nl)
 
(aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)  
Klik hier voor het Eindhovens Model voor Supported Decision Making - herziene versie (V2) oktober 2010  
   
   
6 september 2010   
Manifest 5: Dwang is geen oplossing maar een probleem!
(aanbevolen voor politici, beleidsmakers en professionals inzake de wetswijzigingen BOPZ/WvGGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg)
 

    *     Kritiek op het wetsvoorstel Verplichte GGZ
    *     Vergelijking met de wet BOPZ
    *     Concreet alternatief: het Eindhovens Model
Manifest 5 bevat een uitgebreid politiek pleidooi tegen dwangtoepassing in de GGZ en tegen de actuele toon van de wetsvoorstellen, met een concreet alternatief model (Het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie) dat is ontwikkeld naar aanleiding van mijn kritiek op de wetsvoorstellen en de voorstudies manifest 1 t/m 4.
  

 
Klik hier voor Manifest5 Dwang is geen oplossing maar een probleem! (PDF formaat)  
let op: het laden kan wat langer duren ivm de grootte van het document.  
   
  16 april 2010
  Presentation : Coercion does not help
  at Horatio "Building Bridges" Conference of European Psychiatric Nurses
  held in Hotel Pyramida in Prague, Czech Republic
  See the conference document with full abstracts of all presentations.
  See page 48, Abstract S-69, User Experience: Coercion does not help
  See presentation : Coercion does not help
   
   
2009 2009
   
16 april 2009  
Manifest 4: Strijdigheid tussen conceptwetsvoorstel Verplichte GGZ en VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD) - Tijd voor een transitiebeleid voor sociale innovatie van de GGZ  
Een andere koers is mogelijk  

Klik hier voor Manifest 4 Strijdigheid tussen wet Verplichte Zorg en VN-Verdrag CRPD (PDF)

 
   
  15-20 March 2009, WNUSP Global Assembly, Kampala Uganda
  more info at www.wnusp.net
  At this meeting I was elected as a Board member of WNUSP
  and also Treasurer of WNUSP
   
  February 2009: Article Psychiatry in the age of neuroscience:
  the impact on clinical practice and lives of patients,
  (13 pages) by Elleke Landeweer, Tineke Abma, Jolijn
  Santegoeds and Guy Widdershoven
 

http://www.springerlink.com/content/x801v44w4555h564/fulltext.pdf

  published in Journal Poiesis and Praxis, International Journal of Technology
  Assessment and Ethics of Science (Feb 09)
  http://www.springerlink.com/content/x801v44w4555h564/?p=890a20fd5b5541e995e797aeff7a4c47&pi=4
   
   
2008 2008
   
11. Visiedocument: Eindhovens Model voor Supported Decision Making in crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid  
Een alternatieve procedure voor de wet Verplichte GGZ  
Klik hier voor Visiedocument: Eindhovens Model voor Supported Decision Making (PDF)  
   
10. Artikel: Uitwerking plan EigenKracht Commissie Eindhoven  
een eerste schets van het Eindhovens Model  
Klik hier voor artikel: Uitwerking plan EigenKracht Commissie Eindhoven (PDF)  
   
9. Artikel: Wachtlijstjongeren UIT de jeugdgevangenis  
suggestie om Dwang en Drang-projecten ook door te voeren naar (gesloten) jeugdhulpverlening  
Klik hier voor artikel: Wachtlijstjongeren UIT de jeugdgevangenis (PDF)  
   
8. Artikel: Eerste reactie mbt jeugdvisitatie  
over mijn ervaringen en de vreselijke gevolgen van jeugdvisitatie  
Klik hier voor brief: Eerste reactie jeugdvisitatie (PDF)  
   
7. Artikel Uitwerking van Wederkerigheid  
concrete verbeterkansen inzake zorgkwaliteit bij dwangtoepassingen  
Klik hier voor artikel: Uitwerking van Wederkerigheid (PDF)  
   
6. Artikel Reactie Rechtspositie_1  
"wetten en richtlijnen"  
Klik hier voor artikel: Reactie Rechtspositie_1 (PDF)  
   
5. Artikel Visie op toekomstbestendigheid wet  
"VN visie: Community Based Rehabilitation"  
Klik hier voor artikel: Toekomstbestendigheid wet (PDF)  
   
4. Artikel Alternatief : Prima Remedia  
"Prima Remedia"  
KLik hier voor artikel: Alternatief: Prima Remedia (PDF)  
   
16 juni 2008  
Manifest 3 Wat is recht?  
Klik hier voor Manifest 3 Wat is recht? (PDF)  
   
18 mei 2008  
Manifest 2 Dwangmaatregelen en zorgkwaliteit  
"De warme arm van de zorg"  
Klik hier voor Manifest 2 Dwangmaatregelen en zorgkwaliteit (PDF)  
Bijlage:  
Psychiatry in the age of Neurosciences (11p)  
Klik hier voor Bijlage 1 Psychiatry in the age of neuroscience (PDF)  
   
22 april 2008  
Manifest 1 WPZ - Gelijkheid, zelfbeschikking en Wet Psychische Zorg  
"zorg is compassie"  
Klik hier voor Manifest 1 Gelijkheid, zelfbeschikking en Wet Psychische Zorg (PDF)  
   
   
2007

2007

   
25-27 oktober 2007 - Amsterdam  
5th European Congres on Violence in Psychiatry  
   
6 september 2007 - Utrecht  
Congres 100 jr GGZ verpleegkunde  
Een vak apart  
  3.b Report on strip search (Body cavity search) in
  Mental Health Care in the Netherlands in 2007
   "Users and Carers paralyzed by fear" (Sept 2007)
  (by request: tekeertegendeisoleer@hotmail.com )
   
10 juli 2007 - Barendrecht  
Jongerendebat RMPI Barendrecht  
   
  3. Report: Breaking the Cells Down (June 2007)
  Paper against seclusion, also on www.ghcmh.com
   

reisverslag vanuit Geneve www.punkertje.waarbenjij.nu

(Global Forum on Community Mental Health,
Geneva, Switzerland, WHO headoffice, May 30-31 2007)

 

 
   
20 mei 2007- Amsterdam  
Top van Onderop 2007 Amsterdam  
  (making a documentary in Madrid, Spain, May 3-7 2007)
   
13 april 2007- Maastricht  
35e Voorjaarscongres NVVP  
   
  2. WSF report 2007 (April 2007): The high needs
  of active social inclusion and support of users
  and survivors of psychiatry
   
Week van de psychiatrie 2007  
28 maart 2007- Eindhoven  
Conferentie Gastvrijheid GGzE  
   
  (World Social Forum, Nairobi Kenya,January 20-25 2007)

reisverslag vanuit Afrika:

 and visiting users and survivors of psychiatry in Africa

www.punkertje.waarbenjij.nu

 Uganda, Kenya Tanzania, Jan 8- Feb 8, 2007
   
   
2006 2006
   
1 december 2006- Amersfoort  
2e werkconferentie Dwang en Drang  
   
19-21 mei 2006- Nijmegen  
Nederlands Sociaal Forum 2006 in Nijmegen  
   
  1. the Red Paper (ESF report- May 2006)
  Red Paper on improving mental health - Declaration
   of patient organisations on mental health care
  also available on EC Europe EU (PDF)
   

www.tekeertegendeisoleer.wordpress.com

(European Social Forum, Athens, Greece, May 4-7 2006)
   
   
2005 2005
   
2 december 2005- Amersfoort  
1e werkconferentie Dwang en Drang  
   
30 november 2005- Tilburg  
afstudeerscriptie Eco-Energie-Index  
meten van duurzaamheid van energieopwekking  
bekroond met 1e plaats Cirrusprijs 2006  
(scriptie is op aanvraag verkrijgbaar)  
door Ing. JC (Jolijn) Santegoeds  
Ingenieur Duurzame Bedrijfsvoering (M2) Bachelor of Sustainable Engineering
   
16 juni 2005- Zwolle  
Symposium Alternatieven voor separatie  
   
19 mei 2005- Ede  
Congres Macht en Onmacht in de GGZ